Trường TH La Văn Cầu tham gia tập huấn sử dụng và quản trị Cổng, Trang thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số: 383/CV-PGDĐT Về việc tập huấn sử dụng và quản trị Cổng, trang thông tin điện tử cho các đơn vị trường học.

Ngày 12/07/2020 Trường TH La Văn Cầu tham gia lớp tập huấn sử dụng và quản trị Cổng, trang thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Krông Păc.